SCULPTUREPODS / SONATA LEPAITE
SCULPTUREPODS / SONATA LEPAITE

Žemyna / Fields / Akkers 

- EN -

My pastels ‘Fields’ are a reference to creation, vulnerability and transitoriness of human life. In these works I’ll gather personal feedback and do research about the archetypal metaphor of ‘Woman as Field’.

Fields are an integral part of the Earth Mother, who was the first and most important Deity among all early Indo-European tribes. Within the sacral cycle of plowing, sowing, fertilising and harvesting, the Field is not an insignificant small area in the world at large. During plowing, sowing, fertilising and harvesting, the ‘Mythical Space’ of the Field becomes the essence of the Earth Mother.

All over Europe there are recaptured traces of these sacral cycles and rituals. Over the centuries, it is clear that these inherited ‘exploits’ are still alive and very difficult to supplant or evangelise. In fact they are still a primal aspect of Being. In the Baltic's they have never disappeared and in Lithuania where I was born and raised, Earth Mother was/is ‘adored’ as Žemyna (Earth) or Žemynele (Little Earth).

These pastels Žemyna/Field represent a metaphor for the Cycle of Life on earth within the universe.

- NL -

Met de ‘Akkers' verwijs ik naar de schepping, de kwetsbaarheid en vergankelijkheid van het menselijk leven. Hiermee onderzoek ik ook de archetypische metafoor van de vrouw als akker.

De akker maakte deel uit van Moeder Aarde, die bij alle Indo-Europese stammen oorspronkelijk de belangrijkste plaats innam onder de Goden. In de heilige cyclus van ploegen, zaaien en oogsten is de akker niet een onbetekenend veldtje in een veel grotere wereld. Tijdens het omploegen, zaaien, bevruchten en oogsten is de mythische ruimte van de akker gelijk aan de wereld, Moeder Aarde zelf. 

Overal in Europa zijn sporen terug te vinden van rituelen rond ploegen, zaaien, bevruchten en oogsten. Het is duidelijk dat dit ritueel, deze gebruiken zich niet gemakkelijk lieten verdringen of kerstenen. Nog eeuwenlang zouden deze gebruiken voortleven. In de Baltische staten zijn ze zelfs nooit helemaal verdwenen. In Litouwen, waar ik vandaan kom, werd Moeder Aarde aanbeden als Žemyna (aarde) of Žemynele (kleine aarde).

Deze pastels Žemyna/Fields/Akkers zijn metafoor voor het universum waarbinnen de kringloop van het leven zich afspeelt.

 
 

Cycladic Idol I & IIVenus Impudique I & II

 

Chalice / Funnel


Cycladic figure


Seated lady I & II